Logotype

Du är här:
Logga Rektor och lagen

- en nationell konferens som fokuserar på positiva trender och tendenser i skolans värld. Konferensen ger dig som skolledare idéer och strategier som du kan ha nytta av i vardagen.

Rektor och lagen arrangeras i samverkan mellan Jönköpings kommun, Linnéuniversitet, Umeå Universitet, Karlstads Universitet, Skolverket och Skolinspektionen.

Dagar för konferensen 2013

Boka in konferensen 2013 i almanackan redan nu:

  • Umeå 14-15 oktober
  • Karlstad  17-18 oktober

Föreläsare Rektor och lagen 2013


Skolutveckling mot toppkompetenser i ljuset av PISA

Michael Uljens, Professor pedagogik, Åbo Akademi

Successful school leadership - theory and practice for sustainable school improvement

Petros Pashiardis, Professor of Educational Leadership, Open University of Cyprus

Rektor och förskolechef - viktiga personer för bra resultat

Olof Johansson, Professor, Umeå Universitet

Skolverket och Skolinspektionen kommer också att tala kring temat positiva trender i skolans värld.

Denna sida ändrad: 2013-10-10

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör